Staden bör hjälpa till att skapa sommarjobb

Svar på insändaren ”Hur många jobb kan vi få fram i sommar?” den 17 februari:

Lars Granath (Fp) vill debattera sommarjobb men väljer att inleda med faktafel då han påstår att ”rödgröna har förespråkat att kommunen ska skapa offentliga jobb”, och lägger sedan ansvaret på att unga själva ska fixa sina sommarjobb.

Vi menar tvärtom att kommunen har stor möjlighet att skapa jobb, både kommunala och i samverkan med Solnas företag. Tyvärr har alliansens ambition varit väldigt låg, vilket också syns i siffrorna. Av Solnas runt 2 000 unga får drygt 300 sommarjobb (kan kontrasteras mot Sundbyberg där alla unga ges sommarjobb).

Vi socialdemokrater har länge förespråkat att Solna, som näringslivskommunen nr ett, borde kunna erbjuda alla våra unga ett sommarjobb. Vi har ju lägst andel skolbarn i hela landet. Utmaningen är inte så stor. I vägen har alliansens ovilja stått. Man har tyckt att ansvaret ligger på den unga, eller rättare sagt på dennes föräldrar att ”ordna ett sommarjobb”.

Den stora ökningen av sommarjobb som Granath nämner skedde när Solna förkortade sommarjobbstiden från 3 till 2 veckor.

Om alliansen menar allvar med att ni vill skapa fler sommarjobb, samarbetar vi gärna. Vi har till exempel föreslagit:

1) att man ska ställa krav på upphandlade företag att erbjuda sommarjobb och praktikplatser (vilket är jobb i privat näringsliv).

2) att Solna använder sommarjobbare för att inventera stadens eftersatta underhåll av vägar och parker. Det finns stöd från Boverket att söka för det ändamålet.

Vi föreslår också att Solna inför en ny typ av sommarjobb: ”Barn i stan-jobb”. Idén är enkel:Genom att anställa en ungdom, som en dag i veckan ansvarar för att ta med matchtröjor och en fotboll till Skytteholms IP och anordna spontana fotbollsmatcher, skulle kommunen möjliggöra meningsfull sommarfritid för fler Solna-ungdomar. Barn-i-stan-jobben” möjliggör för de unga som saknar vänner att få ha roligt på sommaren. Fotboll är bara en av många grenar där idén kan tillämpas.

Sara Kukka-Salam (S)

Nytt oppositionsråd

Oppositionsrådet Sara Kukka-Salam tycker det är fel att skolungdomar som vill jobba ska behöva gå sysslolösa i sommar.arkivfoto

Av Solnas runt 2 000 unga får drygt 300 sommarjobb (kan kontrasteras mot Sundbyberg där alla unga ges sommarjobb.