Stadsdel på tunneln ett lyft för Danderyd

Svar på insändaren ”Ett beslut om tunnel får inte hastas fram” den 29 januari:

Från Miljöpartiet de gröna i Danderyd vill vi rikta ett tack till ­Carina Erlandsson (M) och Isabella Jernbeck (M) som så förtjänstfullt redogjorde för att det krävs 3 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontors­yta för att täcka över och tunnelförlägga E18.

Det är vår övertygelse att Danderydsborna skulle välkomna en helt ny och levande kommundel med allt vad det innebär, ovanpå det mullrande motorvägsdike som delar kommunen i dag.

Nyligen kunde bland annat nyhetsprogrammet ABC berätta att endast sju av hundra läkarstuderande i Stockholm har lyckats skaffa sig eget student­boende. Dessutom avbryter allt fler studerande helt och hållet sina studier enbart på grund av brist på tak över huvudet. Forskare varnar starkt för att detta leder till en allvarlig brain drain, som i förlängningen skadar hela landets ekonomi samt vår konkurrenskraft och trovärdighet i resten av världen.

Här har Danderyd ett ypperligt tillfälle att profilera sig som en kommun som skyndsamt tar itu med några av Sveriges mest akuta problem. Det finns också anledning att återkomma till hur man bygger attraktiva och betongfria lägenhetsområden. Som exempel kan nämnas de unika trähus som just nu reser sig invid Bällstaviken i Sundbyberg…

Sigvald Freylander (MP)