Stadsdelsnämnden missköter fornminnen

Sedan fornminnesgruppen lades ner har skötseln av Spångas många kulturminnen havererat, anser skribenten.
Sedan fornminnesgruppen lades ner har skötseln av Spångas många kulturminnen havererat, anser skribenten.

Spånga är rikt på fornminnen och man kan kanske inte kräva att statsdelsnämnden ska skrapa mossan av varenda gammal gravhög från forntiden. Men vi har ett antal viktiga fornminnen som måste skyddas och bevaras för framtiden. Det kräver tillsyn och underhåll.

Till för bara några år sedan sköttes den sysslan av fornminnesgruppen. Den bestod delvis av så kallade arbetshandikappade som hade svårt att finna andra arbeten.

De gjorde ett hedervärt arbete för att värna våra fornminnen hellre än att leva på bidrag.Trots protester drogs verksamheten in. Många varnade att det skulle gå på tok om fornminnesgruppen lades ner och de har fått rätt. Låt oss bara nämna tre exempel.

w Skesta gravfält är Stockholms kommuns största gravfält. Det är väl bevarat och ett av Stockholmstraktens vackraste, med cirka 145 synliga gravar i form av stensättningar och högar. Gravfältet är i dag totalt övervuxen och lämnat åt sitt öde.

w I anslutning till gravfältet finns minnet efter St.Hollinger bevarat med ett kors och tre stenar, Brödet, Korven och Smörasken, (i folkmun förvanskat till Osten, Korven och Limpan). Intill minnesmärket låg Skesta gård, grundstenar finns kvar i marken. Nu är svårt att tränga sig fram, den vackra ängen är ett minne blott och minnesmärket vanhelgat av misskötsel. Grundstenarna till Skesta gård går inte längre att finna i det höga gräset. Gården av är en del av minnesplatsen. Traditionen säger: ”Skall Skesta få behålla hus- och hemfrid skall korset bevaras på platsen”.

w Runhällen vid korsningen Sundbyvägen och Bromstensvägen är en av de vackraste runskrifter som finns i vårt land och vårdades förr pietetsfullt. I dag är marken kring fornminnet en skam. Förr kunde vi med stolthet ha visningar för alla intresserade, många skolbarn inte att förglömma, men idag är synen så sorglig att vi avstår.

Ni i stadsdelsnämnden, skäms, och visa att ni är värda uppgiften att vårda våra fornminnen.

För Spånga fornminnes- och hembygdsgille, Henry Aspeqvist

I dag är marken kring fornminnet en skam.