Min lokala hjälte

Stadsodling kan lyfta Bromma ytterligare

Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm” på initiativ av Centerpartiet. Staden ska ta fram riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö för mindre utvecklingsprojekt. Det kan handla om att Brommaborna får odla på en oanvänd gräsyta mellan fastigheter eller att ogästvänliga ytor av betong och asfalt rustas/målas/pyntas etc. för att bli mer välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser

Centerpartiet vill ge stockholmarna en möjlighet att påverka sin egen närmiljö på ett flexibelt sätt. Målsättningen är att ta tillvara bra förslag och engagemang hos enskilda invånare som vill förverkliga sina egna idéer och göra Bromma till en mer levande, vackrare och mer intressant stadsdel.

Stadens roll ska vara att dels hjälpa till att stötta dessa idéer, dels agera bollplank i vissa frågor när ett projekt är lite större och kräver någon form av medverkan från stadens sida. Angående stadsodling lade jag i juni en skrivelse till stadsdelsnämnden.

Jag vill att Brommaborna ska kunna ge förslag på lämpliga ytor och områden för stadsodling. De boende vet ofta hur ytor används och kan se vilken potential de har. Jag önskar också se vilka brukaravtal som finns idag, men även att förvaltningen tar fram förslag på platser som skulle kunna vara lämpliga för stadsodling och idéburen stadsförbättring.

Helen Törnqvist, Centerpartiet, ledamot i Bromma stadsdelsnämnd

Mer blommor och grönt skulle göra Bromma levande och intressant.

ARKIVBILD

Målsättningen är att ta tillvara bra förslag och engagemang hos enskilda invånare som vill förverkliga sina egna idéer