Stadsteatern bör sända digitalt

Stockholm är en fantastisk kulturstad och det är viktigt att forsätta utvecklingen mot en levande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad. För att nå dit behöver vi tillgängliggöra kulturen för fler och den behöver därför bli tillgänglig på platser och i sammanhang där människorna finns. Därför vill Moderaterna att Kulturhuset Stadsteatern ges i uppdrag att direktsända vissa av sina föreställningar i digitala kanaler, eftersom det fortfarande finns målgrupper som vi har svårt att nå – ungdomar är en av dem.

Det är därför naturligt att Kulturhuset Stadsteatern också finns tillgängligt i digitala kanaler, inte minst för att nå en yngre målgrupp.

Med publiken och besökarna i centrum ska vi nå ut till en ny och yngre publik, samtidigt som den tidigare publiken och besökarkretsen ska behållas och breddas.

Anette Hellström (M), grupp­ledare Stockholms Stadsteater