Staket vid busstationen skulle ge tryggare trafik

Kring den nya och väl fungerande busstationen finns ett problem som vi som bor i Västra Jakobsberg och bilister på Järfälla­vägen ständigt konfronteras med: säkerheten för fotgängare och fordonsförare.

De två övergångsställena som finns på Järfällavägen längs med busstationen (varav ett med ljus) används bara av en del. Övriga som ska passera Järfälla­vägen genar över mittplanteringen längs hela dess sträckning. ­Resultat: många tillbud som har gett personskador, osäkerhet för inte minst bussförarna och ett trafiktempo som inte kan flyta normalt. Det gagnar varken fotgängare eller fordonsförare.

Varför inte sätta upp ett nätstaket i likhet med vad som nu finns längre söderut på Järfällavägen vid Utbildningscenter och på Viksjöleden i anslutning till Viksjö centrum? Man skulle då få ett lugnare trafikflöde och minimera de nu oacceptabla riskerna för alla trafikanter.

Gör någonting nu och förhindra en ny vinter med livsfarliga korsningar av plogvallar och isiga panikbromsningar.

Vilket kommunalråd känner sig manat att ta sig an problemet?

Den som ropar i skogen