Ställ högre krav på oss elever

Det skulle hjälpa samhället om man hjälpte och stöttade lärarna i deras jobb. Och att man vågade ställa krav på barn och ungdomar.

Innan elever får komma in i klassrummet borde de få visa upp papper, penna, suddgummi och bok för lektionen. Lär dem inte att det är okej att komma sent och tomhänt till klassrummet. Tänk på vilka signaler det skickar.

Lite fruktan för skolan är bara nyttig, den håller oss på tårna!

Jag ser hur skolor klagar på elevers slapphet, samtidigt som man skickar dubbla signaler genom att inte ställa krav.

Så ett insidertips från en elev: Våga ställa högre krav! Ni kan komma att överraskas av resultatet.

Eleven skvallrar