Ställ inte soporna vid fulla containrar

Svar på insändarna ”Sopor samlas på trottoaren i Stocksund” den 17 december och ”Stocksunds infart – den nya svinstian” den 14 januari.

Eva Wikmark Wallin och nu senast signaturen Jenny har tagit upp problemet med sopor på trottoaren vid återvinningsstationen i Stocksund.

Att vi har ett problem med sopor på gatorna är alldeles klart. Kommunen skulle behöva anvisa fler platser och stationerna skulle behöva ha störrre och fler containrar.

Nu tycks det också vara så att ingen verkar vilja ha dessa stationer utanför sin egen dörr. Någon sa till mig att folk ställer sitt skräp utanför containrarna i ren protest eller att någon kanske tror att man kan ställa sitt skräp på gatan för att någon annan redan gjort det.

Var finns då tanken på dem som cyklar i glasskärvorna, barnen som går till skolan genom kartonghögar, grannar som plockar andras avfall i sina trädgårdar?

Det är klart att Danderyds kommun har ett ansvar men det har vi alla. Problemet med sopor som ställs vid sidan av containrarna, särskilt hushållsavfall (som jag sett ett flertal gånger), som omedelbart drar till sig råttor och skator som effektivt sprider skiten ut på gator och till närboendes trädgårdar är att några av oss tycks anse att det är ok att placera sitt skräp utanför andras dörrar.

Detta, liksom dumpning av elektronikavfall och grovsopor vid återvinningsstationerna är faktiskt förbjudet. Kommunen informerar på sin webbsida om hur avfallet ska hanteras.

Du som konstaterar att containrarna är fulla, ta med ditt skräp hem igen och gör ett nytt försök senare eller passera en annan station, som förhoppningsvis inte är full.

Alla har inte bil och det kan vara en besvikelse att ha tagit med sig sitt avfall och konstatera att containern är full. Men det är faktiskt fortfarande oacceptabelt att ställa skiten utanför. Du kan ringa till FTI 020-0880311. Ställ ingenting, vare sig det är kartonger eller flaskor, hushållssopor eller elektronikskrot vid sidan av containrarna.

Låt oss helt enkelt hjälpas åt att hålla rent utanför varandras dörrar.

Lars Klöfver Stocksund

Ordningen vid återvinningsstationer är inte bara kommunens utan också invånarnas ansvar, anser skribenten.arkivfoto