Ställer Väsbys handlare upp för att rädda mjölkbönderna?

Svenska mjölkbönder är i kris. Det ryska importstoppet av mjölk är så allvarligt att det enligt ledande branschföreträdare handlar om mjölkbranschens överlevnad.

Jag är övertygad om att svenska mjölkkonsumenter är beredda att betala en extra krona för att behålla den svenska mjölken, det högre djurskyddet, de kortare transporterna och jobben ute på gårdarna. Mjölklöftet innebär att 1 krona per liter mjölk oavkortat går till bonden.

Jag tror att Upplands Väsbys medborgare är beredda att betala 2 kronor mer per liter mjölk för att rädda våra mjölkbönder. Detta är ett rop ut till er handlare i Väsby, kommer ni att hjälpa våra mjölkbönder, trots det extra administrativa arbetet?

Alexander Guzman