Stäng för ­genomfart

Kan någon trafikansvarig politiker förklara varför Skyttevägen är öppen för genomfartstrafik? Man når Edsberg och centrum enkelt via Danderydsvägen så inget argument kan finnas! Boende kan inte ha fönster öppna mot gatan då mycket buskörning sker nattetid. Låt Skyttevägsborna få lugn och ro på sin gata! Gunilla