Min lokala hjälte

Stanna i Husby!

Det blir inte bättre av att skötsamma invånare flyttar från Husby. Det blir bara sämre om andelen ordentliga invånare minskar. Gå istället ut i området och observera vad som händer, engagera er i politik och föreningsliv. Nu har ju upploppen upphört tack vare nattvandringar.

Föräldrar, avstå från alkohol, även på fester. Då blir ni goda förebilder för era barn. Det finns ett tydligt samband mellan alkohol och vålds- och sexbrott.

Skolorna i Järva är nog inte sämre än i innerstan. Att skolans resultat är dåliga beror troligen på att många elever har för dåliga kunskaper i svenska för att kunna hänga med i undervisningen. En elev med goda kunskaper i svenska borde klara sig lika bra i en skola i Järva som i innerstan.

Irene W