”Stärk integrationen med en lekpark”

Parkour.
Parkour.
Många upplever Sundbyberg som allt mer segregerat. Nu lanserar en pappa ett förslag som han tror kan vända trenden.

Långsiktighet, det menar Sundbybergspappan är ledstjärnan i kommunens arbete med integration.

Han skriver i ett medborgarförslag att Sundbyberg bör bygga en lekpark som lockar barn och ungdomar från hela kommunen. Genom att anlägga den på gränsen mellan stadsdelarna ska på ett enkelt sätt kunna ta sig dit. Pappan pekar ut Rissne ängar som lämplig plats.

På så sätt kan barnen mötas och beblandas med varandra, oavsett var man bor i kommunen, menar pappan.

Lekparken föreslås innehålla skatepark, parkour, klättring och studsmattor.