ANNONS

Stärk ungas ställning på arbetsmarknaden

ANNONS

Många ungdomar går arbetslösa i dag, inte minst i vår kommun. Alla verkar vara överens om allvaret i detta. Mycket borde förstås göras på nationell nivå: betydligt mer omfattande investeringar i grön infrastruktur och energi, förbättrade yrkesutbildningar samt ett program för generationsväxling skulle ge ungdomar större chanser att komma in på arbetsmarkanaden.

Men även kommunerna måste göra sitt. Sollentuna har en utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd som borde användas på ett mer offensivt sätt. En förstärkning av gymnasie- och vuxenutbildning, fler sommarjobbsplatser och riktade satsningar till ungdomar som har hamnat snett är helt nödvändiga. Några av dessa saker görs, men uppenbarligen inte i den omfattning som behövs.

När Vänsterpartiet på förra årets budgetfullmäktige presenterade satsningar på alla dessa punkter för totalt sju miljoner utöver majoritetens budget röstades förslaget ner och högeralliansen missade en chans att göra en konkret insats för att förbättra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden.

Vi har i många år fått inse vilken vurm vissa borgerliga företrädare i Sollentuna har för sensationalistiska utspel. Då förväntar man sig att de åtminstone ser till att presentera förslag inom rimlighetens gränser och som kan lösa de problem som finns. Men vad händer då? De borgerliga partierna annonserar att de föreslår en sänkning av ungdomarnas minimilöner med 25 procent. Det innebär 12 000 kr före skatt för en heltidstjänst. Det är absolut inte säkert att ett enda jobb skapas på detta sätt. Det kan till och med bli tvärtom. Men sänker man lönerna så har högeralliansen lyckats avancera i sin antifackliga kamp. Detta kallas inget annat än utpressning och lönedumpning. Hur ska man kunna klara sig på en så låg lön? Och sänker man ungdomslönerna, är inte det risk att andra grupper löntagare försvagas vid förhandlingsbordet?

Våra ungdomar förtjänar att vi tar deras problem på allvar. Lägre löner är knappast det de behöver. Sätt igång och jobba på riktigt, alliansare!