Starka reaktioner på artikel om Puma Swede

Reportaget i Lokaltidningen Mitt i den 23 oktober.
Reportaget i Lokaltidningen Mitt i den 23 oktober.

Många läsare har reagerat starkt på reportaget om porrstjärnan Puma Swede som publicerades för två veckor sedan. Huvudargumentet är att texten kan påverka unga flickor/kvinnor i deras framtida yrkesval. Om en enda ung flicka/kvinna väljer porrindustrin på grund av vår artikel har vi naturligtvis misslyckats helt och kan inte annat än be om ursäkt.

Om lokaltidningen har den stora påverkan på människor som dessa kritiska läsare säger, har vi naturligtvis ett stort ansvar. Ett större ansvar än andra media inser vi, eftersom våra läsare har andra förväntningar på oss, enligt vår tolkning, än på all annan media som gjort reportage eller inslag om Puma Swede.

Vårt ansvar och våra texters påverkan är en fråga som vi ständigt återkommer till och kontinuerligt diskuterar på redaktionen. Det är en oerhört viktig fråga för oss.

Hur tänkte vi när vi valde att publicera, frågar sig flera läsare.

I våra reportage har vi ambitionen att lyfta fram intresseväckande personer, händelser eller skeenden. Vi ger i reportagen utsnitt av verkligheten och skildrar i reportageform, alltså i en berättande text med någon eller några personer som utgångspunkt, en skärva av verkligheten. Inte helheten som vi har ambitionen att greppa på nyhetsplats, utan en del. Vi tycker att det är viktigt att skildra många skilda aspekter av den värld vi lever i. Att inte gömma undan delar av den. Och det även i reportagets form.

Vad gäller porrindustrin har vi skrivit många artiklar om baksidorna: Om utsattheten, om utnyttjandet, om en bransch full av övergrepp, missbruk och kriminalitet.

Denna gång valde vi att berätta om en kvinna som i vuxen ålder med öppna ögon ändå valt en karriär i denna kontroversiella bransch. Hon började som en vanlig tjej i en Stockholmsförort och är idag en del av porrindustrins USA. Hon är tydlig med att hon sett utsattheten och vet att många hamnar där utifrån ett underläge. Men hon ser inte sig själv som utsatt. Hennes livsval – och sätt att se på det – är så ovanligt att vi tyckte att det hade ett allmänintresse.

Vi har svårt att se hur artikeln kan få vuxna läsare att ändra uppfattning om porrindustrin efter att ha läst texten. Vi tror också att eventuella unga läsare idag är så väl informerade att de kan se artikeln för vad den är: En berättelse om Puma Swedes livsval och inget förhärligande av porrindustrin. Den är tydlig med baksidorna – väl tydlig anser en del läsare som ryggat inför detaljer. Huvudpersonen i artikeln är också tydlig med att hon anser att ingen ung människa ska överväga hennes yrkesval. Att ingen tjej ska ställa upp på något som hon inte själv vill. Att unga bör vänta med sex. Och att det är först som vuxen man kan göra den typ av val hon gjort i sitt liv.

Mitt i:s tidningsidé är att vi ska vara läsarnas tidning. Det ni vill läsa om ska vi skriva. Så självklart tar vi till oss av era synpunkter inför framtiden. Tack för att ni läser – och reagerar!