Staten stoppar nya bostäder i Danderyd

Nyligen pratade bostadsministerns statssekreterare Ulf Perbo på en konferens om planering och tillväxt. Återigen visade han diagram över byggandet i Stockholm där Danderyd låg i topp i diagrammet, alltså den kommun i län­et som bygger minst antal lägen­heter. Han ser också kommunens självbestämmande över byggandet som det stora problemet.

Det finns anledning att tillföra lite fakta. Danderyd är län­ets tredje minsta kommun till ytan med 26 kvadratkilometer landyta. På den ytan bor lite över 30 000 människor vilket gör Danderyd till den sjunde mest tätbefolkade av länets 26 kommuner.

I Danderyd finns den 100-åriga villastaden, några nyare villaområden och även många fler­bo­stads­hus, främst i kommunens centrala delar. Tyvärr finns ingen sammanställning av hur mycket mark som återstår när man tar bort privatägd mark, kommunala fastigheter som skolor och äldre­boenden, sjukhuset, den mark som upptas av det kommunala vägnätet och våra skyddsvärda sammanhängande grönområden och strandpromenader. Men att det inte blir så mycket för kommunen disponibel mark kvar, inser nog de flesta.

Men det finns mark som kan användas bättre, vilket statsekreteraren borde kunna bidra till. I bästa läge i förhållande till tunnelbana och Roslagsbana har staten en motorväg som genom inte bara asfalt utan genom buller och farliga partiklar, bland annat vid flera av kommunens skolor, lägger en död hand över de centrala delarna av Danderyd. Totalt en yta på ungefär en kvadratkilometer. Dessutom finns landstingets bussdepå bakom bussterminalen och en depå för Roslagsbanan, funktioner som med fördel kan läggas på mindre attraktiv mark.

Så när staten via Ulf Perbo pekar finger på Danderyd pekar rätt många fingrar tillbaka. Det är dags för staten att både ta ansvar för sin skadliga miljöpåverkan och bidra till byggandet genom att lägga E18 i en tunnel.

Dags att sluta snacka och börja jobba!

Jan Lindqvist och Camilla ­Engström, Danderyd

Om E18 läggs i tunnel frigörs mark för bostäder, menar insändarskribenterna.arkivbild