Min lokala hjälte

Staten tog ansvar som M inte ville ta

Värmdömoderaternas koalition ville välkomna friskolan Maestro Svindersvik med öppna famnen till Värmdö. Den ville göra det trots stor risk för Värmdös barn och ungdomar. Vi socialdemokrater var tveksamma till att ge tillstånd. Så även Miljöpartiet, som hedervärt klev utanför sin koalition.

Nu har Skolinspektionen sagt sitt. Den ger Socialdemokraterna rätt. Maestros ledning har inte kunnat visa hur skolan ska få elever för att få ekonomin att gå ihop.

Låt oss vara tydliga: vi socialdemokrater har inget emot friskolor. Vi gillar däremot inte att Värmdöbornas pengar riskeras av ett systemfel. Om en privat utförare lägger ner, måste kommunen erbjuda de strandsatta eleverna skolgång från dag ett. Det drabbar barnen och ungdomarna. Det kostar skattebetalarna pengar. Vi såg de tydliga konsekvenserna när John Bauer-skolorna runt om i landet stängde.

Vi är inte övertygade om det kloka i att skattebetalarnas pengar ger vinst åt privata ägarintressen. Vi är tveksamma till att skolbarns lärande kan bedrivas med samma marknadsekonomiska principer som annat företagande. För att skydda Värmdöbornas skattemedel, föreslog vi socialdemokrater ett system för att kvalitetsgranska ansökande huvudmän. Vi har också tagit fram ett förslag på att friskolor måste fondera riskpremier för det fall verksamheten avvecklas.

Värmdömoderaterna tyckte att det var bättre att efter en uppslitande omorganisation, som nu ser ut att mynna ut i en folkomröstning, sätta Värmdös hårt pressade kommunala skolor under ännu mera tryck.

Nyligen beviljades koalitionen inte ansvarsfrihet efter hanteringen av Värmdövallen. Det ärendet kritiserades av revisorerna för bristande styrning, ledning och kontroll.

Vårt förslag till systematiska och transparenta spelregler visar att vi är redo att ta bättre ansvar för kommunens ekonomi. Värmdömoderaterna var återigen beredda att utsätta den för en stor risk.

För att inte tala om risken det innebar för Värmdös barn och ungdomar.

Annika Andersson Ribbing (S) oppositionsråd,

Karin Aaseby (S)

skolpolitisk talesperson