Stendamm i våra lungor

Nu rasslar åter gatorna av dubbdäck på asfalten nära Dig.

Forskning visar ett allt tydligare samband mellan nedsatt lungfunktion, hjärtinfarkt och lungcancer med förhöjda partikelhalter i vår inandningsluft. Speciellt gäller detta för barn som är extra känsliga.

De gränsvärden som är satta har visat sig vara alltför höga och att Stockholmsluften varje år även överstiger dessa.

Den viktigaste orsaken till Stockholms extremt höga värden av partiklar (PM 2,5–10) är användningen av dubbdäck på torr asfalt.

Stendammslunga var ett hälsoproblem i stenbrott men är det nu igen i våra städer.

Ansvarigt trafikborgarråd säger att det är för kostsamt och för krångligt att förbjuda användning av dubbdäck i innerstaden samtidigt som tusentals människor dör i förtid.

Sådana politiker gräver även alliansens grav. Övriga städer i EU tycker tvärtom och spar på liv, hälsa och vägunderhåll.

Tage