ANNONS

”Stockholm stad smiter från ansvaret för bostäder”

Allm nnyttiga Botkykabyggen s ljer ut 5000 l genheter p Albyberget.
Borde inte vara till salu?
Det är oansvarigt av staden att sälja ut allmännyttan, menar insändarskribenten.
ANNONS

Svar på insändaren:

”Bara seriösa aktörer ska få ta över bostäder”

Tidigare insändare i frågan:

”Så skyddar ni er mot renovräkning”

Bostads- och fastighetsborgarråder Dennis Wedin (M) skriver att den politiska majoriteten vill sälja delar av våra allmännyttiga bostäder för att bekosta nyproduktion och renoveringar.

Men för investeringar kan staden låna till cirka 0 procents ränta, och lånar i sin tur ut pengarna till de kommunala bostadsbolagen till cirka 0,8 procents ränta. Ingenting behöver säljas ut för att finansiera nyproduktion och renoveringar.

Säkert hälften av renoveringarna, till exempel kök, är dessutom helt onödiga och skulle skona miljön om de inte genomfördes.

ANNONS

Dennis Wedin vill sälja till välrenommerade och seriösa bostadsbolag och staden ska säkerställa att det förblir hyresrätter under överskådlig tid. Men vi vet att privata bolag beslutar själva vad de vill göra med bostäderna och de vill främst ha höga vinster. Är bostadsrätter och renovräkningar lönsammare, så har staden ingen möjlighet att hindra det när de en gång sålt bostäderna.

Att ge hyresgästerna i allmännyttan större inflytande vore ju bra, men det har vi inte sett något av hittills. Dessutom kan staden inte tvinga privata ägare att följa det.

Ombildningar och utförsäljningar i ytterstaden ökar inte tryggheten, utan tvingar i stället människor att flytta eller bli bostadslösa. Det kallas ”bortträngning” av forskare, att driva boende från sina hem och trygga nätverk, med de sociala konsekvenser det medför.

Att sälja ut våra allmännyttiga bostadsbolag, och på det sättet smita från det bostadsförsörjningsansvar som staden har, är ansvarslöst. En bostad är ingen handelsvara, som giriga ska göra vinster på!

Inga Allard

ANNONS