Stockholm behöver Bromma flygplats

Svar på insändaren ”Bromma flygplats stoppar centerförslag om Råstasjön” den 26 februari:

Swedavia, som arrenderar marken vid Bromma, har ett avtal med Stockholms stad om att flygtrafik ska bedrivas vid flygplatsen fram till 2038. Swedavia har i uppdrag av regeringen att utveckla ett basutbud av tio flygplatser, vilka samtliga är utpekade som riksintressen, varav Bromma Stockholm Airport är en.

Bromma flygplats har i dag cirka 2,3 miljoner resenärer/år och utgör därmed en central del av Stockholms infrastruktur; ett transportsystem som kommer att bli än värdefullare när Kista och Bromma i och med Kistagrenen av tvärbanan kopplats samman med SL:s spårtrafik. I dag reser cirka 6 000 resenärer till eller från Bromma flygplats varje dag, och 85 procent av resorna är inrikes resor. Bromma flygplats är viktig för Sveriges möjligheter att snabbt och enkelt kunna ta sig till och från huvudstaden.

Arlanda har i dag – vilket ibland hävdas – inga möjligheter att överta Bromma flygplats resenärer, bland annat eftersom kapaciteten i högtrafik på morgnar och eftermiddagar och kvällar, inte medger detta.

Konsekvensen om Bromma flygplats inte existerade skulle bli att Stockholms tillgänglighet drastiskt försämrades,vilket natur­ligtvis skulle påverka stadens möjligheter att utveckla och trygga arbetstillfällen och välfärd.

Olle Sundin, flygplatsdirektör, Bromma Stockholm Airport