ANNONS

Stockholm behöver en flygplats för allmänflyg

Insändarskribenten vill att staten tar över ansvaret från kommunerna  arkivFOTO: Ulrika Lind
Insändarskribenten vill att staten tar över ansvaret från kommunerna arkivFOTO: Ulrika Lind
ANNONS

Stockholm är en av få av EU-länders huvudstäder som saknar flygplats för allmänflyget. Tullinge och Barkarby, som i decennier fungerat utmärkt som flygplatser för affärs/privatflyget, har nu stängts. Samtidigt har affärs/privatflyget inte längre möjlighet att disponera Bromma flygplats. Allmänflygets intresseorganisation (AOPA) varnar för att flygsäkerheten riskerar att försämras genom att de start- och landningsmöjligheter som nu står till buds för allmänflyget är gräsbaserade.

År 2001 tecknades avtal mellan Luftfartsverket och Stockholms stad i vilket utfästelser gjordes om att skapa kapacitet för allmänflyget. Emellertid skedde inte detta och det senast tecknade avtalet innehåller tyvärr inga klausuler om allmänflyget.

De flygplatser som skall tillgodose allmänflygets behov är en kommunal angelägenhet, men det finns i många kommuner ett bristande intresse för att göra detta, varför ansvaret istället lämnas över till den kommun som kan ta tag i frågan. Detta är olyckligt då allmänflyget utgör en viktig livsnerv för många regioner runt om i Sverige.

I Stockholmsregionen är de 26 kommunerna inte särskilt positivt inställda till allmänflyget, trots att en väl fungerande infrastruktur för allmänflyget bidrar till att skapa fler arbetstillfällen, liksom till ny teknikutveckling. Till detta kan läggas att Sveriges perifera läge och vidsträckta geografi medför komparativa nackdelar för många verksamheter. Näringslivet och besöksnäringen kan delvis kompensera denna nackdel genom det lätta affärs/privatflyget.

Att kunna nå Stockholm för dagsbesök kräver dock en citynära flygplats för lätt flyg, vilket saknas idag. Affärsflyget växer i EU med ungefär dubbla reguljärflygets tillväxttakt. Antalet individer som använder affärsjet har ökat från några tiotal för 20 år sedan till ungefär 25 gånger så många i dag.

Jag anser att det är dags att staten tar ett övergripande ansvar för att säkerställa tillgången på flygplatskapacitet för allmänflyget.