ANNONS

”Stockholm minst smart i Norden”

Stockholm får låga poäng för framkomlighet i trafiken i en internationell undersökning.
Stockholm får låga poäng för framkomlighet i trafiken i en internationell undersökning.
De grönblå politikerna målar upp Stockholm som en stad som kan bli världens smartaste stad – men enligt insändarskribenten är det långt dit.
ANNONS

I budget 2020 beskriver den blågröna majoriteten Stockholm på följande sätt:

§ Stockholm har unika möjligheter att vara ledare i den globala omställningen…

§ Genom smart trafikplanering förbättras framkomligheten.

I Vision 2040 beskrivs Stockholm som världens mest innovativa och smarta stad.

Stämmer det att Stockholm ligger långt framme när det gäller smarta lösningar?

SvD redovisade den 15 oktober i artikeln ”Städerna som är smartare än Stockholm” en undersökning från IMD. Där hamnar Oslo på tredje plats, Köpenhamn på femte, Helsingfors på plats 8, Taipei på plats 7, Auckland på plats 6.

Och Stockholm på plats 25, med motiveringen: ”Det sammanlagda betyget dras ner av låga poäng för trängseln i trafiken. Dessutom är allmänhetens bristande engagemang i lokalpolitiken ett minus. Stockholmarna är missnöjda med hur tekniken används för att underlätta i trafiken”.

Den blågröna majoriteten skriver: ”En demokratisk planering kräver att en bred och representativ del av medborgarna får inflytande över processerna”.

Stockholmarna kanske känner att de inte kan påverka politiken, stadsmiljöfrågor, bostadsfrågor med mera. Stockholmarna och dess företrädare kanske inte är smartare än lantisar och övriga nordbor?

ANNONS

Bengt Sundell, Aspudden