ANNONS

Stockholm och Spånga kan bättre

ANNONS

Hysterin som uppstått kring de modullägenheter för nyanlända som planeras nära Sundbyskolan är slående. Först kände många en uppgivenhet över att ingen lokal information hade gått ut. Flertalet rimliga frågetecken uppstod direkt när nyheten kom: Hur ser planerna ut? Varför pekas just den här platsen ut? Vilka lokala förutsättningar har man tagit i beaktning?

Snabbt går uppgivenhet till upprördhet när det står klart att ingen tar ansvar för en förankring. En grannsamverkan styr på eget initiativ upp ett möte på Sundbyskolan. Flera hundra grannar samlades. Ingen ansvarig stadsdelsnämndsordförande dyker upp och många uttrycker att ingen ansvarig från rödgrönrosa majoriteten är tillgängliga.

På senaste mötet med stadsdelsnämnden ville många uttrycka missnöje. Några enstaka förstörde mötet genom att vara hotfulla. Dagen efter skrev rasistiska bloggar om att ”hela tillställningen bevisar att politiker är idioter”. Det är för mig uppenbart att;

1. Förankringsprocessen har misslyckats.

2. Främlingsfientliga krafter försöker nu utnyttja den ilska som uppstått.

3. Stockholm och Spånga kan bättre än såhär.

Moderaterna kommer att rösta nej till förslaget om modulbygge i Sundby, särskilt kopplat till storskaligheten. Vi har pekat ut andra områden som bör utredas närmare och tydliga insatser för bättre integration/stärkt arbetslinje. Samtidigt ska Stockholm och vår stadsdel ta vårt ansvar och hjälpa de människor som lyckats fly krig och få uppehållstillstånd. Det är min uppfattning att stadens övriga stadsdelar också ska göra det. Det underminerar- förtroendet när Karin Wanngård endast bygger moduler utanför tullarna.

Stadshusets vänstermajoritet visar på ett dåligt ledarskap i tider då Stockholm behöver ansvarstagande. Men det är viktigt att ilskan inte riktas mot de som flytt från en annan världsdel för sina liv och slutligen hittar till Spånga. Vi får inte låta hatet vinna.

ANNONS