Stockholmare borde få ut mindre antibiotika

Stockholmarna ligger i topp i vad gäller användning av antibiotika med 414 recept per 1000 invånare. Mindre barn (upp till 6 år) är den grupp till vilka det skrivs ut allra mest antibiotika.

En mer hedersam placering hade varit långt ner på listan men där ligger i stället Norrlandslänen, som konsumerar minst antibiotika – till exempel Jämtland med 307 recept per 1000 invånare.

Landstingets arbete för att få ned användningen av antibiotika i Stockholms län har haft en viss effekt men många, många steg är kvar att ta för att komma ner till regeringens nationella mål på 250 recept per 1000 invånare och år till 2014.

En välutbildad befolkning borde inse hur väsentligt detta är för oss alla.

Forskare knutna till universiteten i Oxford och Bristol har gjort en analys av 24 studier för att utvärdera antibiotikaresistens hos patienter som fått antibiotika i primärvården. En enda vanlig antibiotikakur kan ge resistens hos patienter i upp till ett år, enligt deras analys.

Både läkare och patienter måste ta sitt ansvar för att minska överanvändningen av antibiotika. I norra Sverige kan det vara långt till läkare. Den goda och nära tillgången i Stockholm till läkare ger däremot patienten alla möjligheter till återkoppling hos vården. Detta borde minska behovet av att få med sig antibiotika ”för säkerhets skull”.

Vi vill ju alla att vi själva och våra nära och kära ska kunna bli hjälpta av antibiotika när det verkligen gäller. Just därför behöver antibiotika användas mer restriktivt.

Marianne Watz (M)

landstingsledamot