Min lokala hjälte

Stockholms arbetsplatser ska bli tillgängliga

Den stora arbetsgivaren Stockholms stad arbetar för att vara ett föredöme i tillgänglighetsfrågor. Bland annat ska stadens nämnder och styrelser erbjuda praktikplatser, utse praktik­ansvariga och tillgänglighetsanpassa arbetsplatser till personer med funktionsnedsättning. Initiativet är en del av ”Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning”. Ett av programmets mål är att allas arbetsförmåga ska tas tillvara.

Stockholms stad investerar även i ett traineeprogram för akademiker, där en specialsatsning för akademiker med funktionsnedsättning ingår.

På samma sätt som det ska vara en självklarhet att anställa personer med olika etnisk bakgrund, måste den offentliga och den privata sektorn inse att personer med funktionsnedsättningar är en resurs som kan tillföra nya perspektiv och kunskaper.