Stockholmsmodell av simhallspriser?

För pensionärer som går på vattengympa har årskortet höjts med 25 procent.
För pensionärer som går på vattengympa har årskortet höjts med 25 procent.

Eftersom det snart är dags att åter förnya mitt helårsträningskort på Eriksdalsbadet har jag informerat mig om de nya priserna och då tyvärr funnit att det i mitt fall innebär en prishöjning på minst 700 kronor, vilket jag inte anser är rimligt.

Som pensionär (med reducerat pris) betalade jag förra året 2 700 kronor vid förnyelsen av mitt årskortet avseende bad och gruppträning (exklusive gym). Att förnya kortet nu skulle kosta mig 3 500 kronor – såvida jag inte lägger till gym då det ”bara” skulle kosta 3 400 kronor.

För kategorin fullprisbetalande vuxna sänks priset för träningskort för helår från 4 200 kronor till 3 500 kronor om gym alternativt gruppträning ej inkluderas.

Men det finns ingen motsvarande prissänkning finns för kategorin “Reducerat pris” (studerande, pensionärer, arbetslösa och FaR). Vuxna med reducerat pris får istället en prishöjning från 3 400 kr till 3 500 kr!

För ungdomar finns inga andra alternativ än “rubbet” alternativt enbart bad.

Är dessa priser, som redovisas på hemsidan, idrottsförvaltningens prisblad och från badpersonal riktiga?

Är de avsiktliga?

Då undrar jag hur man tänkte.

F.d. vattengympare

I mitt fall innebär en prishöjning på minst 700 kronor, vilket jag inte anser är rimligt.