ANNONS

Stockholmsregionen ­behöver två flygplatser

ANNONS

Svar på insändaren ”Dålig idé med flygtrafik till Bromma” den 18 februari:

Precis som all annan infrastruktur måste flygplatserna blicka framåt och utvecklas i den takt ett fungerande samhälle behöver. Med tanke på att Arlanda inte kan möta efterfrågan på förbindelser till regionen ensamt, uppstår för oss två självklarheter. Stockholm behöver två flygplatser och båda dessa flygplatser måste utvecklas för att stödja ekonomiskt och socialt utbyte.

Det första steget var att investera i nya platser för affärsflyg och nu har flygplatsen också ett långsiktigt godkännande för de flygplanstyper trafikerar flygplatsen, vilket fram till nu skett på dispens. Det vi ser framför oss är en modern cityflygplats med goda kollektiva förbindelser där Tvärbanan ansluter. Självfallet ska det unika med Bromma finnas kvar. Resenärer ska komma till flygplatsen och snabbt kunna ta sig därifrån, oavsett om resan går vidare i luften eller på marken. De investeringar som sker finansieras självfallet av Swedavia, och inte skattebetalare.

Vi upplever att det finns ett stort stöd för att flygplatsen behöver utvecklas. Samtidigt ska moderniseringen ske på ett sådant sätt att det skapar möjligheter för fler än flygplatsen. I detta är minskad bullerexponering prioriterat.

Klas Nilsson ­kommunikations­chef ­Swedavia

ANNONS