Stökigt och farligt på Mickelsbergsvägen

Utfarten från de 99 fastigheterna i samfälligheten Bäcken ut mot Mickelsbergsvägen har blivit både en sanitär olägenhet och en trafikfara.

Där har kommunen tidigare placerat en återvinningsstation som ständigt är överfylld och nu även upplåtit mark för byggbolag som parkerar traktorer, lastbilar, skåpbilar, släpvagnar med mera mitt i korsningen.

Eftersom containrarna töms alldeles för sällan är där ständig trafik med tre–fyra bilar uppställda på körbanan. Då det ej finns plats för att lämna returmaterial ställer folk påsar och kartonger (och dessutom allehanda saker som däck, bilbatterier och kläder som ska lämnas på miljöstation) på marken, med påföljden att fåglar och råttor lockas dit.

Nu är det också akut trafik­fara med dubbelparkerade arbetsfordon på samma ställe som orsakar omkörningar med skymd sikt och svårigheter att svänga ut och in framför Bäcken-området.

Vid tidigare klagomål till kommunen har hänvisning gjorts till underentreprenörer. Men det är kommunen som anvisar marken och där ligger det primära ansvaret för de problem som uppstått.

Hittills har ingen respons skett utifrån tidigare kontakter med kommunen, endast hänvisning till olika andra instanser.

Kåge Pihl