Stöldmärkning för utvalda

Glädjande att försöket med DNA-märkning resulterat i färre inbrott i de hushåll som valts ut. Mindre roligt, men inte svårt att förstå, att höra att tjuven väljer grannvillan –när man bor i den.

Helene