Stoppa buller och ­föroreningar från E4

Buller och höga partikelhalter är det som nästan alla Sollentunabor plågas av. Stora delar av Sollentuna är hårt drabbat av den ständigt ökande trafiken.

Än värre blir det i samband med Trafik­verkets anläggning av nya E18 mellan Tensta/Rinkeby och Kista/Silverdalspåfarten samt med Förbifart Stockholm.

Trafikverket skickar ut käcka broschyrer och meddelar läget för nya E18, ett projekt som inte ens kan vara önskvärt för Sollentuna som kommun!

Hur tar våra kommunpolitiker till vara våra intressen när det gäller buller och luftkvalitet? Jag har inte läst något om att Sollentuna kommun protesterat eller ställt några kraftfulla krav.

Övriga kommuner har krävt att Förbifart Stockholm ska grävas ner, och vissa har fått de kraven tillgodosedda. Men i Sollentuna ska leden gå ovan jord.

Anna Myrhed (C) har sedan 2010 ensam kämpat för en överdäckning av E4, men inte fått gehör från övriga partier.

I Lokaltidningen Mitt i i april säger hon att det är viktigt med en enad front över partigränserna från kommunens sida, vilket var ett vinnande koncept i Sundbyberg. Där lyckades de få Trafikverket att gå med på att järnvägen ska grävas ner och att området ovanpå ska bebyggas, vilket till stor del ska finansiera överdäckningen. I samma artikel citeras kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) som är skeptisk till om det är ekonomiskt motiverat att däcka över E4. Hur tänker han då? Har han inte förstått kommunens problem med buller och höga partikelhalter?

Är det inte dags att man väcker Douglas Lithborn och övriga partier och förklarar att det är motor vägen som orsakar Eriksbergsskolans höga partikelhalter? Och det är inte bara skolbarnen som mår dåligt av buller och farliga partiklar – det drabbar alla!

Överdäckningen av E4 kan bli en strålande möjlighet att bygga bostäder på.

Sollentunabor! Kräv att våra lokalpolitiker tar till vara våra intressen genom att enas över parti­gränserna i denna viktiga fråga och att visa en enad front mot Trafikverket!

Birgitta Kjellander

Helenelund

Sollentunas partier borde tillsammans kräva att E4 däckas över, anser insändarskribenten.arkivbild

Hur tar våra kommunpolitiker till vara våra intressen när det gäller buller och luftkvalitet?