Stoppa cykelrallyt längs Årstaviken

Min, min familjs, vänners, grannars och många bekantas röst går i nästa val till det parti som förbjuder cykeltrafik längs med Årstaviken. I första hand borde ett förbud på den norra sidan (mellan Skans- och Hornstull) införas, då det finns fina cykelbanor längs med Ringvägen som inte utnyttjas till fullo.

Med den hastighet som majoriteten av cyklisterna har så betvivlar jag starkt att de väljer vägen längs med vattnet för naturupplevelsen och välbefinnandets skull. Denna sträcka är kraftigt trafikerad av cyklister och det är mer eller mindre omöjligt att koppla av som fotgängare.

Låt flanörer, motionärer till fots, barn, de med barnvagnar, med fysiska hinder, hundägare och äldre kunna njuta av detta stråk utan att riskera liv och hälsa. Att bredda vägen är inte en lösning.

Per Ankersjö (C) kan dock räkna med att, i alla fall inte få min röst, oavsett, i och med hans totala brist på omdöme och förstånd när det gäller Årsta holmar.

Flitig flanör