Min lokala hjälte

Stoppa förfallet kring Folkets hus i Kallhäll

Snabba och enkla åtgärder av Järfälla kommun behövs för att stoppa förfallet av Kallhälls centrum, medan utdragna diskussioner pågår om utbyggnad!

Konkreta förslag:

Laga stödmurarna runt parkeringen. I dag ligger lossnade och sönderslagna plattor runt parkeringen.

Inrätta en offentlig toalett i centrum. I dag används som toalett bland annat buskagen, olika offentliga ytor, källarplanet och toaletter i Folkets Hus.

Ställ en papperskorg som töms regelbundet på baksidan av Folkets Hus, på Pressarvägen. I dag slängs allsköns skräp i buskaget, som ska städas upp av Folkets Hus.

Förbättra städningen av cent­rum­ytorna. I dag blåser löv, papper och plastpåsar in bland annat på Folkets Hus entréplan, vilket kräver dagliga insatser av Folkets Hus.

Ordna vettiga öppettider av fritidsgården. I dag används Folkets Hus trappuppgångar och biblioteket av ”hemlösa” ungdomar för umgänge, men också med nedskräpning och skadegörelse i spåren. En positiv diskussion behövs om ungdomarnas situation, som måste tas på allvar.

Vad kan vi alla bidra med? Folkets Hus deltar gärna i en sådan utvecklingsdiskussion.

Politiska partier och kommunen välkomnas och uppmanas att agera skyndsamt i ovanstående med flera angelägna och konkreta vardagsfrågor.

Bo Johansson

ordförande i Folkets Hus