Stoppa förstörelsen av kulturarvet

Det handlar om Folkparkens smala, trånga remsa mellan järnvägen och nybyggda höghusen. Det handlar om några gamla byggnader som bevittnar Haninges historia, kultur, traditon… Det handlar om stora björkar, granar och andra vackra växter som någon gång i historien kultiverades här. Det handlar om monumenten, upplevelser och promenader i den fantastiska miljön. Allt detta planerar politikerna att fördärva. De tänker tränga in i nya lägenheter där, intill järnvägen och intill fönstrena och balkongerna av de befintliga höga husen. De tänker inte på buller, diskretion, bekvämligheter, det privata livet… Någon borde stoppa politikerna att förstöra vårt kultur- och naturarv – att förstöra vår kommun. Räckte det inte med komplexen på Poseidontorget?

Zihar Dzambic