M: ”Vi måste stoppa rånen mot unga både i Haninge och i landet”

Alexandra Anstrell (M) och Martina Mossberg (M) anser att ungdomsrånen är ett stort problem både lokalt i Haninge och i landet.
Alexandra Anstrell (M) och Martina Mossberg (M) anser att ungdomsrånen är ett stort problem både lokalt i Haninge och i landet.
Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot och Haningepolitiker, och Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) skriver att det krävs åtgärder och tydliga påföljder för att stoppa rånvågen både lokalt i Haninge och på riksplanet.


Rånvågen som har dragit fram över Haninge under våren och sommaren är både en lokal och en nationell angelägenhet.

Vi måste nu agera snabbt och resolut för att bryta trenden.

Tyvärr ser vi hur allt fler utsätts för personrån i Sverige.

Förra året drabbades nästan 20 personer varje dag.

De allra flesta rånen sker på allmänna platser som gator, torg och parker.

Allra värst är utvecklingen bland unga under 18 år där antalet rån ökade med över 30 procent under det första halvåret 2019, jämfört med samma period i fjol.

Enligt polisen följer utvecklingen ett tydligt mönster: såväl offer som förövare blir allt yngre

Alexandra Anstrell (M) och Martina Mossberg (M)

Samtidigt ser vi att allt för många av brotten förblir ouppklarade.

Ungdomsbrottsligheten har delvis ändrat karaktär.

Enligt polisen följer utvecklingen ett tydligt mönster: såväl offer som förövare blir allt yngre.

Att rånas på sina tillhörigheter sätter ofta djupa spår hos brottsoffret, men påverkar samtidigt många fler.

Även föräldrar, syskon och vänner drabbas när rättsstaten inte förmår att säkerställa människors trygghet.

Vi Moderater vill sätta tryggheten först.

Ett rån mot en ung person är ett brott mot så många fler: föräldrar, släktingar, vänner, klasskompisar – men även alla andra unga i kommunen

Alexandra Anstrell (M) och Martina Mossberg (M)

När unga begår brott måste samhällets reaktion ske snabbt för att bryta trenden och ge personen en chans att på allvar förändra sitt liv.

För att stoppa rånvågen krävs åtgärder som ökar upptäcktsrisken, liksom tydliga påföljder som står i proportion till brottets allvar.

Moderaterna föreslår därför att en Trygghetsplan tas fram för att öka upplevda tryggheten och minska brottslighet, mer resurser till ordningsvakter för bevakning och ordningshållning, fyrdubbling av övervakningskameror, skärpta straff för rån, fler poliser i riskmiljöer, nya åtgärder för unga lagöverträdare.

Ett rån mot en ung person är ett brott mot så många fler: föräldrar, släktingar, vänner, klasskompisar – men även alla andra unga i kommunen.

Rädslan som satt sig i magen hos ungdomar och oroliga föräldrar i Haninge och på många andra håll måste tas på största allvar.

Haninges gator och torg tillhör inte de kriminella.

De tillhör oss alla.

Alexandra Anstrell (M)
Riksdagsledamot
Martina Mossberg (M)
Oppositionsråd i Haninge