Min lokala hjälte

Stoppa jättelokans framfart i Haninge

Haninge kommun beslutade äntligen i april 2011 att jättelokan skulle bekämpas och den plan som fanns framtagen tog kommunstyrelsen tog beslut om. Sedan dess har kartläggning skett och kommunen har skrivit på sin hemsida och informerat i Mitt i Haninge.

Nu ska det också komma en app för mobiltelefonen. Haninge kommun har identifierat området runt Rocklösaån i Tungelsta/Krigslida som det värst drabbade. Någon bekämpning av lokorna har dock inte märkts i detta område. Eftersom jättelokan nu är i full blomning är även 2013 ett förlorat år och vi kan kallt räkna med att 2014 blir ännu värre.

Tror Haninge kommun att man bäst bekämpar jättelokan med webbsidor, tidningsartiklar och mobiltelefonappar?

Bestånden av jätteloka är enorma i området runt Rocklösaån och vi som bor här kämpar för att hålla växten borta från våra trädgårdar. Samordning av insatser måste ske, annars kommer slaget mot jättelokan att förloras.

Kommunen har avsatt en projektledning som borde resa sig från datorn och fokusera på bekämpningen.

Erik