Stoppa mobiltorn i bostadsområdet

Miljö- och byggnadsnämnden är på väg att bevilja en ansökan från företaget Netel AB om att bygga ett så kallat teletorn på Bygatan 2-8, Tureberg. Det handlar om ett jättetorn på 20 meter och ett stort teknikskåp (2 meter högt) mitt i ett bostadområdet. I närheten finns också en stor skola. Rädsla för strålning skapas bland de många äldre och barnfamiljer som bor i området.

I regel sätts dessa höga mobiltorn på stort avstånd från bostadsområden. I första hand väljer man höga offentliga byggnader (Kommunhuset kunde varit en lämplig plats), till exempel vattentorn och befintliga master, i närheten av motorvägar och trafikleden.

Det borde vara självklart för ­alla att det handlar om en olämplig placering mitt i ett bostadsområde. Det förvånar därför att den majoriteten som styr i nämnden är på väg att bevilja bygglovet.

Ansökan i frågan borde aldrig ha lämnats in. Och ingen politisk nämnd bör bevilja den. Jag är säker på att detta aldrig skulle hända, om det det handlade om lite finnare områden, kanske där flera av nämndpolitikerna och byråkrater bor. Tyvärr måste jag säga att både förslaget och nämndbehandlingen luktar lite klassförakt. Och sådant har konsekevenser i en demokrati. Man valde ett invandrartätt område, med en ny och oduglig bostadsförening.

Det är möjligt att man räknade kallt med att de berörda boende inte skulle protestera. Men, de har misstagit sig. Trots att de boende fått brisfällig information, och ganska sent, har de kommit igång med protester. Brev, skrivelser, namninsamling är på gång. För de flesta är saken klart: obegripligt att politikerna är på väg att bevilja tornbyggandet på en sådan olämplig plats.

Folk förväntar att politikerna har en lyssnande och försiktig inställning, att de sätter människors oro och intresse i första rummet, och inte hela tiden, även i de mest bisarra lägen som i fallet här, går företagintresse till mötes.

Dessutom bör politikerna i Sollentuna komma ihåg att de som har rösträtt i kommande valet är de många boende i området – inte ett girigt telecombolag.

Jose Diaz