Min lokala hjälte

Stoppa radhusbygge i känsligt naturområde

Det natursköna Nyforsområdet bör fredas från radhusbebyggelse, skriver insändarskribenten.
Det natursköna Nyforsområdet bör fredas från radhusbebyggelse, skriver insändarskribenten.

Varför skaman bygga radhus i ett naturområde?

Nyfors är en naturpärla och omgivningen är ett kärt utflyktsområde för många människor och ett radhusområde skulle ändra områdets karaktär på ett mycket negativt sätt; bland annat kommer det att öka trafiken på ett negativt sätt i området.

Att ha ett radhusboende mycket nära den känsliga miljön kring forsen skulle medföra ett helt annat slitage än i dag och påverka både det historiska värdet av det gamla området och inte minst djurlivet kring området.

Tänker speciellt på den sällsynta strömstaren. Forskare vid Stockholms universitet har ju också påtalat att Nyforsområdet är ett mycket känsligt område och att kommunen inte gjort någon naturkonsekvensbeskrivning i det underlag som ligger till grund för planerna för utbyggnad.

Att man dessutom på ett flagrant sätt åsidosätter strandskyddet och låter vissa (ägaren till Hällebergatomten, som enbart har ägt tomten en kort tid) bygga ut och göra stora förtjänster medan andra ägare som bott i många år i området inte fått bygga ut.

Det sticker oerhört i ögonen och får en att undra varför. Förtjänsterna av att riva Hälleberga (som också har ett stort kulturellt värde) till radhustomter kommer att bli mycket stora och får en att undra om tomtägaren har speciella kontakter med kommunen.

Om denna ägare får rätt att bygga, borde ju i rimlighetens namn också andra tomtägare få rätt att bygga radhus om de vill? Och det är kanske här det ligger en hund begraven.

Varför bygga just där?

Jo, för att det sannolikt renderar högre inkomster för kommunen att sälja radhus med strandläge. Kommunens argumentation verkar i övrigt vara något tunn.

I Lokaltidningen Mitt i den 29 januari sa kommunens planchef följande: ”Kommunen har som mål att tillföra bebyggelse som inte redan finns i de olika områdena och då passar radhus bra i det här kollektivtrafiknära området. Det är också vår skyldighet att utveckla marken på ett attraktivt sätt så att kommuninvånarna får ut ett bra pris för marken.”

Tore Svendsen