Stor kommun ger långsam hantering

I Botkyrka kommun blir motioner och medborgarförslag liggande i flera år. Den äldsta motionen som inte har besvarats är över sex år gammal. Det är inte bra för demokratin. Enligt kommunallagen ska motioner och medborgarförslag behandlas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att ärendet väcktes.

Att skjuta på motioner och medborgarförslag tills de är överspelade är odemokratiskt. Det kan leda till att invånare väljer att inte engagera sig i sin kommun. Vissa komplicerade förslag kan givetvis ta tid att besvara, men faktum är att många av förslagen bara tar någon månad att ge svar på. Det handlar om enkla och konkreta åtgärder som skulle förbättra vardagen för många invånare. I mindre kommuner som Salem och Nykvarn är hanteringen betydligt snabbare – de äldsta motionerna där är från 2014.

I Tullinge kommun skulle det också bli korta och snabba informationsvägar där alla invånare blir sedda och hörda!

Anders Thorén

Carl Widercrantz

Tullingepartiet