Min lokala hjälte

Stora utmaningar inom sjukvården

svar på insändaren ”Sjukvården behöver nytt ledarskap”, MItt i Bromma, den 16 juli:

Vi i Alliansen är tydliga med att sjukvården ska vara tillgänglig, hålla hög kvalitet och vara gemensamt finansierad. När Lundquist (S) och Sharma (S) skriver om sjukvården uppvisar de bevis på kort minne.

När Alliansen tog över landstinget efter att Socialdemokraterna skurit ned 300 vårdplatser präglades sjukvården av långa köer, dålig tillgänglighet och systemet prioriterades framför patienten. Det gick snabbt för dem att riva ned men tog tyvärr lång tid att bygga upp sjukvården igen.

Det finns stora utmaningar i sjukvården och extra tydligt blir det i semestertider. Samtidigt är köerna kortare än någonsin tidigare och vi är i full färd att göra en historiskt stor utbyggnad av 850 nya vårdplatser.

Det behövs i ett växande Stockholms län och är möjligt med vår politik som tar ansvar för ekonomin och säkerställer att vi har ordning och reda i landstingsfinanserna.

Marie Ljungberg Schött (M), ordförande i sjukvårdsstyrelse Stockholm och Ekerö