Stora ytor bra för barnen

Svar på insändaren ”Planer på för stora dagis” den 21 maj:

Moderaterna skriver i en insändare att de vill ha mindre lekyta per barn i våra förskolor. Det skulle negativt påverka arbetsmiljön för barn och anställda. Vi rekommenderar Moderaterna att göra ett studiebesök på en förskola för att se hur viktigt det är med stora ytor och god ventilation.

Barngrupperna i Sundbyberg är max 15 barn i småbarnsgrupperna. Lite fler barn i de äldre grupperna. Trots det planerar vi för större lokaler, för att uppnå en större pedagogisk flexibilitet. Ibland bedrivs verksamheten i mindre grupper, ibland i större. Den flexibiliteten är viktigt att ha.

För några veckor sedan kunde vi läsa att antalet barn/anställd minskat i Sundbyberg,till 5,3 barn/anställd. Vi är också den kommun som har högst andel högskolepedagoger anställda i Stockholms län. Utifrån denna personaltäthet och höga andel pedagoger bestäms sedan hur verksamheten ska bedrivas.

Moderaternas idé om mindre lokalyta skulle negativt påverka förskolornas möjlighet till en god pedagogisk verksamhet

Mariam Osman Sherifay (S), ordförande,

Berndt Eriksson (C)

vice ordförande

förskolenämnden