Störs ni också av mystiska ljudet?

Oljud
Insändarskribenten stör sig på ett oljud som verkar cirkulera i området kring Tunnlandsvägen vid Brommaplan.
Susande ljud likt syrsor på Tunnlandsvägen irriterar skribenten.

Störande ljud förekommer på Tunnlandsvägen. Det är surrande motorliknande ljud och ibland fläktljud som dök upp för något år sedan och oftast hörs nattetid. Det verkar styrt av en timer och avslutar som ett susande ljud likt syrsor.

Ljudet cirkulerar i området som ett eko och är svårt att precisera varifrån det kommer. Eftersom boende störs av ljudet har det anmälts till miljöförvaltningen. Bra om så många som möjligt hör av sig till miljöförvaltningen så vi får stopp på oljudet.

Drabbade