Storsatsa på kvalitet i Vallentunas skolor

Folkpartiet vill sätta tak för storleken på barngrupperna i Vallentunas förskolor.Arkivbild
Folkpartiet vill sätta tak för storleken på barngrupperna i Vallentunas förskolor.Arkivbild

För oss i Folkpartiet är skolan och förskolan valets absolut viktigaste fråga. En bra skola rustar unga människor inför vuxenlivet och ger dem makten att forma sina egna liv.

I Vallentuna finns många bra skolor. Men det räcker inte. Inte alla skolor uppehåller en hög kvalitet över tid. Alltför många elever går ut skolan utan fullständiga betyg. Folkpartiet vill därför storsatsa på kvaliteten i Vallentunas skolor och förskolor.

Alla kommunens skolor ska vara bra skolor där alla elever får den studiero och det stöd som de behöver för att klara kunskapskraven och nå sin fulla potential. Alla skolor ska väcka lusten att lära och förstå.

Genom att fokusera på kvalitet i alla skolor och förskolor kan vi höja studieresultaten och se till att alla barn klarar målen. Med mer pengar och bättre styrning av skolan ska lärarna få bättre möjlighet att lägga sin tid på undervisning.

Höj lärarlönerna för att höja yrkets status och attrahera de bästa.

Vallentuna behöver en renodlad kommunal högstadieskola, för ökad valfrihet och kvalitet.

Förskolan behöver lägga större fokus på lärande.

Sätt tak för storleken på barngrupperna för att öka tryggheten och stärka den pedagogiska verksamheten, max 14 barn i småbarnsgrupperna och max 18 i grupperna med större barn.

Alla barn ska ha rätt till det försprång som förskolan ger. Ge barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 25 timmar förskola per vecka (och på sikt även 30 timmar). För förskolan är inte främst till för föräldrarna, utan för barnens lärande.

Det är vad vill prioritera de närmsta åren. Allt för att alla barn, oberoende av bakgrund ska få förutsättningar att möta framtiden med gott självförtroende, gedigna kunskaper och stor nyfikenhet på världen. Folkpartiet har alltid prioriterat skolan.

Ylva Mozis, Folkpartiets ­toppkandidat i valet till ­kommunfullmäktige

Vallentuna behöver en renodlad kommunal högstadieskola, för ökad valfrihet och kvalitet.