Min lokala hjälte

Straffbart att köra vårdslöst med vattenskoter

svar på insändaren ”Skärp er, skoterförare!” i Mitt i Huddinge den 16 juli.

Om man ser någon köra med vattenskoter på ett sätt som utgör fara för annan, bör man omedelbart ringa polisen. Det är straffbart att riskera andra människors liv och lem på det sätt som tycks ha skett vid Vårbybadet. För övrigt är det en skandal att EU-kommissionen för några år sedan tvingade Sverige att kraftigt mildra de stränga restriktioner för körning med vattenskoter som hade införts – med hänvisning till att restriktionerna var ett handelshinder. De som tillverkar vattenskotrar skulle ju få svårt att sälja sin onödiga produkt i Sverige, om man knappt fick använda den här.

Björn Möllersten