”Struktur” – vad menas?

Med anledning av utbildningsförvaltningens underskott 2012 så skriver Tullingepartiet att ”kommunens struktur hindrar effektiva lösningar inom den kommunala kärnverksamheten”. Min fråga och undran, som jag säkert delar med fler, blir: Vad menar Tullingepartiet med detta?

Är det åldersstruktur, inkomststruktur, bostadsstruktur, utbildningsstruktur eller vad är det som gör att det inte går att driva en effektiv kommmunal verksamhet enligt er mening?

Jag tycker att det utifrån ett elev- och kommunperspektiv är effektivt att bygga en ny skola i Riksten för alla inflyttade barn/elever och renovera Falkbergsskolan. En bra arbetsmiljö skapar förutsättningar för kreativa och effektiva organisationer.

För att klara alla de krav som ställs på en kommun nu och framledes vad gäller utbildning, äldreomsorg och vård så är det en stor tillgång att vi är många och faktiskt också representerar en mångfald. Detta blir vi tillsammans i ett gemensamt och sammanhållet Botkyrka – inte ett kluvet Botkyrka som Tullingepartiet önskar.

P. Jansson

Botkyrka