Sundbyberg måste bli lite mer som Berlin

Sundbyberg växer så det knakar. Det är i grund och botten någonting positivt. Framtidens stad är tät, koncentrerad och miljö­effektiv. Inte periferi och utglesad. Sundbyberg går även i bräschen i länet när det kommer till nybyggnation. Det går att bygga mycket och bra om viljan och framtidstron finns.

Men i en stad som växer kraftigt är det också viktigt att människan får plats och utrymme. Och i detta sammanhang har den offentliga konsten ett viktigt syfte.

Som ett gott exempel kan nämnas Berlin och framförallt stadsdelen Kreuzberg. Där har konst i de urbana miljöerna gett ett stort mervärde till staden och människorna.

Sundbyberg har redan Marabouparken som en självklar institution gällande den konstnärliga andan i staden. Varför inte ta avstamp i Marabouparkens kunskap och utveckla delar av den offentliga miljön i Sundbyberg? Bara genom en enkel promenad genom centrala Sundbyberg kan jag se flera tänkbara platser där lite urban konst skulle berika. Norr­energis Sundbybergsverk har en grå skorsten som skulle må bra av lite färg. Eller varför inte ge Förvaltarens hyreshus Källan som vetter mot Sturegatan en ljus­installation? I dag är endast en grå gavel det som möter de som går förbi. Möjligheterna är förstås enorma runt om i staden och platserna där man kan utveckla staden är i stort sett obegränsade. Det finns så många gråa ytor att vi inte längre ser dem.

Ett redan framgångsrikt initiativ är Tuvanparken i Lilla Alby där man lyckats kombinera konstens fantasifulla lekfullhet med god tillgänglighet på ett föredömligt sätt. Parken har förädlats genom upprustning och förnyelse och är i dag en oas för oss Sundbybergsbor.

Genom att låta Miljöpartiet få utökat inflytande i nästa års kommunalval ger du också Sundbyberg utrymme att berika staden med mer konst, färg och glädje för människorna som bor här.

Martin Kling (MP)

ledamot i stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbyberg

Marabouparken i Sundbyberg kan vara utgångspunkt för en utveckling med mer konst och färg i staden.arkivbild

Bara genom en enkel promenad genom centrala Sundbyberg kan jag se flera tänkbara platser där lite urban konst skulle berika.