Sundbybergs skolor kan hamna i en ond spiral

Färre sökande i nedskärningarnas spår ledde till att Hallonbergskolan till slut lades ned. Samma sak hände Löfströms gymnasium. Nedskärningarna ledde till färre sökande vilket ledde till än större nedskärningar och så lades också Löfströms gymnasium ned. Om nedskärningarna nu får fortsätta riskerar skolan i Sundbyberg att hamna i en ond spiral. Denna måste brytas och nedskärningarna stoppas. Vägen till en bättre skola i Sundbyberg går inte genom att steg för steg montera ner de skolor vi har i vår stad.

Strax före årsskiftet möttes elever och föräldrar av chockbeskedet att 25 lärare får sparken i Sundbyberg. Detta var särskilt allvarligt eftersom Socialdemokraterna lovat rejäla satsningar på skolan. Till detta ska läggas att 25 lärare fick gå tidigare under 2011.

Redan i dag är lärartätheten lägre än i våra grannkommuner. Antalet lärare i skolan har minskat fyra år i rad. Med 50 färre lärare och stor inflyttning av barnfamiljer väntas den falla än mer.

Moderaterna vill bryta den onda spiral Sundbybergs skolor riskerar att hamna i genom att satsa på skolan. Det finns resurser i Sundbyberg. Kommunalskatten är dessutom rejält högre än i våra grannkommuner. Sundbyberg måste bli bättre på att prioritera hur skattepengarna används.

Vi vill stoppa varslen av lärare och satsa på utbildning av våra lärare för att säkerställa att de är behöriga. Vi vill prioritera arbetet för att göra skolan trygg, det ska vara ordning och reda i skolan. Men vi nöjer oss inte med det utan vill gå vidare. För att lyfta Sundbybergs skolor och öka attraktiviteten i vår stad vill vi verka för att det etablerar sig en gymnasieskola med hög kvalitet i vår stad. Våra barn ska inte behöva se fram emot ytterligare nedskärningar, utan de ska kunna se fram emot en trygg, givande utbildning av hög kvalitet från förskola till gymnasium i Sundbyberg.

Carl Grufman oppositionsråd (M)