Svårt rösta utan information

Jag har sökt efter information inför kyrkovalet men hittar ingenting! När jag går in på Svenska kyrkans hemsida får jag bara upp en massa anonyma namn. Ingenting om vad de här personerna står för eller vill göra. Varför profilerar sig inte de här förtroendevalda? Varför får vi inget veta vad de prioriterar eller vill med sitt arbete?

Jag vill veta mera om vad eller vem jag ska rösta på och varför jag ska rösta på den eller den! Kanske fler skulle gå till val om det finns mera information?

För mig är vårt stora kulturarv, kyrkorna viktiga och ska bevaras och användas. Vi har till exempel en gammal prästgård vid Hammarby kyrka. Vad ska hända med den? Vad vill var och en av de förtroende­valda med den? Vem vill bevara den och vem vill riva den? Det är ett exempel som känns viktigt!

Ni är väldigt anonyma och det är dags att ni kommer ut och visar er och talar om vad ni vill!

Ulla Fridström