Svårt slänga sopor i mörker

Förra året tog Järfälla kommun bort gatubelysningen på Filarvägen i Kallhäll och ersatte den med ett ”prynadslyse”som lyser på en gräsmatta. Detta medför att om man vill kasta sopor i den utvändiga sopbehållaren efter mörkrets inbrott måste man ha en ficklampa för att till exempel hitta nyckel­hålet på sopbehållaren.

Dessutom så ser man inte var det är halt på marken vintertid vilket medför olycksfallsrisker.

Vid förfrågan hos kommunen säger man att det är en ekonomisk fråga om vi kan få gatubelysningen tillbaka. Har inte kommunen skyldighet att sätta upp gatubelysning?

Kallhällsbo med ficklampa