Sverigedemokraterna visade sin okunskap

Den 4 november 2013, i Järfällas kommunfullmäktigesal, delar Sverigedemokraterna i sitt budgetförslag in befolkningen i Järfälla i folk med svensk bakgrund och folk med utländsk bakgrund. De ensamkommande flyktingbarnen och folk med invandrarbakgrund kallas för ”kostsamma”.

Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska prioritera bort alla ekonomiska insatser till de med invandrarbakgrund för att rädda Järfällas ekonomi. I Sverigedemokraternas budgetförslag står det inte ett enda ord om hur man kan förbättra skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, hemtjänsten, bostadsbyggandet osv, vare sig för elever, patienter, boende eller personal. Sverige­demokraternas kunskaper om samhällets behov är så begränsade att de ser lösningen på alla problem genom att stoppa invandringen till Sverige.

Vi lever i ett demokratiskt land och i yttrandefrihetens namn är det tydligen tillåtet att kränka en viss folkgrupp på kommunfullmäktiges sammanträden! Detta är en skam för Järfälla.

År 1933 såg inte människor vad som var på väg att hända. Man förstod inte vad som var på gång och det blev som det blev. År 2013 är fascismens ringklockor igång igen. Låt oss inte tystna!

Vänsterpartiet Järfällas ­styrelse