Nytt system gör det enklare att anmäla media

Mediebranschen har enats om att inrätta ett nytt medieetiskt system. Det nya systemet med en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta publiceringar på alla plattformar och dessutom göra det enklare för allmänheten.

I över 100 år har den svenska pressen arbetat för att upprätthålla en god etik. I dag är självregleringen med en Allmänhetens Pressombudsman (PO) och en särskild nämnd (PON) väl kända. Dit kan enskilda personer anmäla publiceringar de anser skadar eller kränker deras personliga integritet.

Medieföretag, bransch- och fackliga organisationer har nu enats om ett konkret förslag för att vidga – och därmed stärka – den etiska självprövningen. MO/MEN ska pröva alla mediernas publiceringar oberoende av publiceringsplattform, dvs även radio- och tv-sändningar och de webbpubliceringar som idag inte kan prövas.

Lättare få rätt vid publicitetsskada

Tydliga regler och ett gemensamt system för samtliga medieformer stärker individens möjligheter att få upprättelse vid orättfärdiga publiceringar. Dessutom bidrar det till att öka förtroendet för de ansvarstagande medierna.

Tydliga regler och ett gemensamt system för samtliga medieformer stärker individens möjligheter att få upprättelse vid orättfärdiga publiceringar. Dessutom bidrar det till att öka förtroendet för de ansvarstagande medierna.

Därför vill undertecknande branschorganisationer och medieföretag gemensamt inrätta Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas etiska nämnd (MEN).

Vi har enats om följande ramar för den framtida etiska självregleringen:

  • MEN föreslås bli uppbyggt som det nuvarande självreglerande systemet med representanter för allmänheten och mediebranschen.
  • MO/MEN ska pröva om enskilda utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada genom intrång i privatlivet.
  • Endast om den som anser sig drabbad av en publicitetsskada ger sitt tydliga medgivande ska anmälan tas upp till prövning.
  • Möjligheten att få upprättelse och sitt fall prövat kommer precis som i dagens system att vara kostnadsfri för den enskilde.
  • Kostnaden för verksamheten finansieras helt av huvudmännen.
  • Tilltänkta huvudmän och ”ägare” av MO/MEN är Utgivarnas huvudmän, det vill säga Sveriges Tidskrifter, TU – Medier i Sverige, Sveriges Utbildningsradio (UR), Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och TV 4-gruppen samt Publicistklubben och Journalistförbundet.
  • Regeringen bör i samband med inrättandet av MO/MEN justera instruktionen för Granskningsnämnden för radio och tv så att nämnden inte prövar intrång i privatlivet. Den granskningen bör ske i MO/MEN.

Markerar distans

informationsspridning och opinionsbildning där etik, källkritik och ansvarstagande saknas.

Vårt förslag innebär att det blir enklare och tydligare för enskilda personer att veta vart de ska vända sig när de anser sig utsatta för publicitetsskada.

Tillsammans fortsätter vi nu arbetet för att i detalj utforma regler och stadgar för det nya medieetiska systemet.

 

Anna Hedenmo, ordförande, Publicistklubben

Viveka Hansson, programdirektör, TV 4

Sofia Wadensjö Karén, ordförande, Utgivarna

Casten Almqvist, vd, TV4-gruppen

Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet

Cilla Benkö, vd, SR

Robert Olsson, programchef, SVT

Anne Lagercrantz, chef nyheter, SVT

Nils Funcke, vd, Utgivarna

Marcus Melinder, chefredaktör, Norran

Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter

Thomas Mattsson, chefredaktör, Expressen

Jan Helin, programdirektör, SVT

Anna Gullberg, chefredaktör, Gefle Dagblad

Jonas Eriksson, vd, TT

Jeanette Gustafsdotter, vd, TU – medier i Sverige

Anna Körnung, chefredaktör, Lokaltidningen Mitt i Stockholm

Björn Löfdahl, programdirektör, SR

Unn Edberg, ordförande, Sveriges Tidskrifter

Sture Bergman, vd, VK Media AB

Cecilia Roos, tf vice vd, UR

Hanna Stjärne, vd, SVT

Fredric Karén, publisher, Svenska Dagbladet

Susanna Skarrie, publisher, Hem & Hyra