Ta ansvar för asylsökande

Svar på insändaren ”Skrota kommunens avtal om flyktingar” den 15 januari:

Björn Schaerströms världsbild och historielöshet lämnar mycket övrigt att önska. Slakten av människor i Syrien tycks lämna honom helt oberörd. Han menar att rättvisa är att inte ta emot dem som lyckats fly från detta helvete.

Björn Schaerström (M) förenklar problemställningen till en kommunalekonomisk fråga. Vallentuna kommun får statsbidrag när man tar emot flyktingar. Sveriges riksdag har beslutat att följa internationella konventioner att ta emot människor som förföljs och dödas i sitt hemland. Man får inte asyl i Sverige om man inte uppfyller de lagliga kraven på skyddsbehov. Vi har ingen fri invandring i Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn som visat mod och styrka att ta sig från en livshotande situation är personer som Sverige behöver. Av demografiska skäl kommer vårt behov av arbetskraft att öka. Sveriges välstånd bygger till stor del på att vi välkomnat italienare, polacker, finnar som arbetskraft till industrin och vården. Många av våra mest framstående entreprenörer, musiker och fotbollspelare har sitt ursprung utanför Sverige.

Om du Björn vill bidra till att flyktingar ska integreras på ett bra sätt är bästa lösningen att alla 290 kommuner tar sitt samhällsansvar. Vanlig hederlig anständighet kräver det!

Karin Nyström

Björn Schaerström förenklar problemställningen till en kommunal­ekonomisk fråga.